Toán Lớp 5: Viết theo mẫu: Mẫu: 9/12 = 3/4 = 75/100 = 75% 22/16 Nhanh đúng vote 5* + ctlhn ạ

Toán Lớp 5: Viết theo mẫu:
Mẫu: 9/12 = 3/4 = 75/100 = 75%
22/16
Nhanh đúng vote 5* + ctlhn ạ

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Viết theo mẫu: Mẫu: 9/12 = 3/4 = 75/100 = 75% 22/16 Nhanh đúng vote 5* + ctlhn ạ”

Viết một bình luận