Toán Lớp 5: Tìm một số biết rằng giảm 0,5 lần,được bảo nhiêu và tăng thêm 16,4. Thì được 49,04

Toán Lớp 5: Tìm một số biết rằng giảm 0,5 lần,được bảo nhiêu và tăng thêm 16,4. Thì được 49,04

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Tìm một số biết rằng giảm 0,5 lần,được bảo nhiêu và tăng thêm 16,4. Thì được 49,04”

Viết một bình luận