Toán Lớp 5: Tìm 2 số ,biết rằng nếu thêm 33 vào giữa 2 số đc số mới gấp lên 89 lần số ban đầu các bn nhớ trình bày cách làm

Toán Lớp 5: Tìm 2 số ,biết rằng nếu thêm 33 vào giữa 2 số đc số mới gấp lên 89 lần số ban đầu các bn nhớ trình bày cách làm

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết :
   – Gọi 2 số đó là a,b
  Ta có : a33b = 89 × ab
  ⇒ 1000a + 330 + b = 890a + 89b
  100a – 88b +330 = 0
  5a – 4b + 15 = 0
  5 × ( a + b ) = 4b
  ⇒ b chia hết cho 5
  ⇒ b = 0 ; b = 5
  Nếu b = 0 ⇒ b không có giá trị thỏa mãn
  Nếu b = 5 ⇒ a + 3 = 4
  ⇒ a = 1
   Vậy số cần tìm là 15
               Cho mik xin vote, cám ơn, câu trả lời hay nhất với ạ !                   
     @mai

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{Gọi số cần tìm là $\overline{ab}$}\\Ta có:\overline{a33b}=89 \times\overline{ab}\\1000\times \overline{a} +330 +\overline{b} =890\times \overline{a}+ 89 \overline{b}\\1000\times \overline{a} +330 +\overline{b}-890\times \overline{a}- 89 \overline{b}=0\\110\times \overline{a}+330-88\times \overline{b}=0\\5\times \overline{a}-4\times \overline{b}+15=0(\text{chia cả hai vế cho 22})\\5\times(\overline{a}+3)=4\times \overline{b}\\=>b=0(loại)\\b=5(nhận)\\a=1\\\text{Vậy số cần tìm là 15}$

  Trả lời

Viết một bình luận