Toán Lớp 11: Khai triển (x+1)^2020 có bao nhiêu số hạng

Toán Lớp 11: Khai triển (x+1)^2020 có bao nhiêu số hạng

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  $2021$ số hạng
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Áp dụng công thức khai triển nhị thức $Newton$ ta được:
  $(x+1)^{2020} = \displaystyle\sum\limits_{k=0}^{202}x^{2020 – k}$
  Với mỗi giá trị $k$ ta được 1 số hạng tương ứng
  $k$ nhận các giá trị lần lượt từ $0$ đến $2020$
  Do đó có: $(2020 – 0) + 1 = 2021$ giá trị $k$
  Vậy có 2021 số hạng sau khai triển

  Trả lời

Viết một bình luận