Toán Lớp 8: Cho hình thang ABCD (AB//CD) có CD=AD+BC. Gọi K là giao điểm của tia p/g góc A với đáy CD. CM a, AD=DK b, Tam giác BCK cân tại C c, BK

Toán Lớp 8: Cho hình thang ABCD (AB//CD) có CD=AD+BC. Gọi K là giao điểm của tia p/g góc A với đáy CD. CM
a, AD=DK
b, Tam giác BCK cân tại C
c, BK là tia p/g của góc B
CHI TIẾT + HÌNH

TRẢ LỜI

Viết một bình luận