Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: số thập phân nhỏ nhất có 4 chữ số lớn hơn 0

Toán Lớp 5: số thập phân nhỏ nhất có 4 chữ số lớn hơn 0

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   0,001 
  Vì 0,001 > 0
  Chúc bạn học tốt
  Cho mình câu trả lời hay nhất nha
  và 5 sao

 2. 0,001 vì đây là số nhỏ nhất cũng là số có 4 chữ số nha
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )