Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Số thập phân bảy trăm linh bảy đơn vị, bảy mươi bảy phần nghìn được viết là?

Toán Lớp 5: Số thập phân bảy trăm linh bảy đơn vị, bảy mươi bảy phần nghìn được viết là?

Comments ( 2 )

 1. $#RinnBoy$
  $#anhsangsoiduong.vn$
  Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   => 707.077
  => Giải thích: 
  – Bảy trăm linh bảy đơn vị đơn vị là 707
  – Bảy mươi bảy phần nghìn là 077

 2. Giải thích : bảy trăm linh bảy đơn vị đơn vị là 707
                    bảy mươi bảy phần nghìn là 77 : 1000 = 0.077
  ⇒Số thập phân bảy trăm linh bảy đơn vị, bảy mươi bảy phần nghìn được viết là 707.077
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )