Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Hình chữ nhật ABCD có 2 đường chéo cắt nhau tại O.Biết AB=6cm;BC=8cm.Tính độ dài đoạn BO

Toán Lớp 8: Hình chữ nhật ABCD có 2 đường chéo cắt nhau tại O.Biết AB=6cm;BC=8cm.Tính độ dài đoạn BO

Comments ( 2 )

 1. $\text{Giải đáp:}$ 
  $\text{Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  $\text{* Áp dụng định lí Pytago vào $\triangle$ABC vuông tại B ta có: }$
  $\text{AC^2 = AB^2 + BC^2 }$
  $\text{$\Leftrightarrow$ AC^2= 6^2 + 8^2 }$
  $\text{$\Leftrightarrow$ AC^2 = 100 = 10^2}$ 
  $\text{=> AC = 10 (cm)}$
  $\text{* ABCD là hình chữ nhật}$
  $\text{=> O trung điểm AC}$
  $\text{* $\triangle$ABC vuông tại B có BO là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền }$
  $\text{=> BO = $\dfrac{AC}{2}$ = $\dfrac{10}{2}$ = 5 (cm)}$ 
  $\text{P/s: Có gì ko hiểu hỏi lại chị nha. Học tốt.}$
   

  toan-lop-8-hinh-chu-nhat-abcd-co-2-duong-cheo-cat-nhau-tai-o-biet-ab-6cm-bc-8cm-tinh-do-dai-doan

 2. Giải đáp:
  $BO = 5\ cm$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Áp dụng định lý Pytago ta được:
  $\quad AC^2 = AB^2 + BC^2$
  $\Leftrightarrow AC^2 = 6^2 + 8^2$
  $\Leftrightarrow AC^2= 100$
  $\Rightarrow AC = 10\ cm$
  Do $ABCD$ là hình chữ nhật
  nên $AC = BD = 10\ cm$
  $OB = OD = OA = OC  =\dfrac12BD = \dfrac12AC$
  Do đó: $BO = 5\ cm$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )