Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Nhà bếp chuẩn bị đủ thực phẩm cho 160 người ăn trong 60 ngày, Sau 10 ngày nhà bếp có thêm một số người nữa mới đến nên số đó đã hết sớ

Toán Lớp 5: Nhà bếp chuẩn bị đủ thực phẩm cho 160 người ăn trong 60 ngày, Sau 10 ngày nhà bếp có thêm một số người nữa mới đến nên số đó đã hết sớm hơn dự định là 18 ngày. Hỏi có bao nhiêu người mới đến thêm?( Các suất ăn như nhau)

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
                                  giải 
  Số khẩu phần ăn :
                   60 x 160 = 9600
  Số người ăn :
                   9600 : (60-10-7)=181
  người đến thêm :
                   181-160=21

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About An Kim