Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Nhà bếp chuẩn bị đủ thực phẩm cho 100 người ăn trong 20 ngày. Vì có thêm một số người mới đến thêm nên số thực phẩm đó chỉ đủ ăn trong

Toán Lớp 5: Nhà bếp chuẩn bị đủ thực phẩm cho 100 người ăn trong 20 ngày. Vì có thêm một số người mới đến thêm nên số thực phẩm đó chỉ đủ ăn trong 5 ngày. Hỏi có bao nhiêu người đến thêm?( Mức ăn của mọi người như nhau).

Comments ( 2 )

 1. Giải
  Số người lúc sau là :
        100 x 20 : 5 = 400 ( người)
  Số người đến thêm là : 
       400 – 100 = 300 ( người)
          Đáp số : 300 người
  Cho mik xin 5 sao + 1 trả lời hay nhất cho nhóm với ạ
  Lần sau có bài mik hứa sẽ trả lời
  Thề luôn
   

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Coi số gạo mổi người ăn trong 1 ngáy là một suất gạo
  Nhà bếp đã chuẩn bị số suất gạo là:
       100 x 20 = 2000 (suất gạo)
  Số người thực tế là
       2000 chia 5 = 400 (người)
  Số người đến thêm là
       400 – 100 =300 (người)
  vậy số người đến thêm là 300 người

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Hòa Tâm