Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Người ta tính rằng: Cứ 3 xe chở hàng, mỗi xe đi 50 km thì tổng chi phí cước vận chuyển là 1 200 000 đồng. Hỏi 5 xe như thế mỗi xe đi 10

Toán Lớp 5: Người ta tính rằng: Cứ 3 xe chở hàng, mỗi xe đi 50 km thì tổng chi phí cước vận chuyển là 1 200 000 đồng. Hỏi 5 xe như thế mỗi xe đi 100km thì tổng chi

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1 xe đi 100 km thì chi phí vận chuyển là:
          1200000 x (100:2)=2400000 (đồng)
  5 xe đi 100 km thì chi phí vận chuyển là:
            2400000 x 5=12000000(đồng)
                  Đáp số: 12000000 đồng
     Chúc bạn học tốt!!

 2.                         $\text{Một xe đi 100km thì chi phí cước vận chuyển là:}$
                                 200 000 xx 2 = 600 000 $\text{(đồng)}$
                         $\text{5 xe đi 100km thì chi phí cước vận chuyển là:}$
                                600 000 xx 5 = 3 000 000 $\text{(đồng)}$
                                                               $\text{Đáp số: 3 000 000 đồng.}$
  @Chuyy
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Melanie