Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Người ta tính rằng: Cứ 3 xe chở hàng, mỗi xe đi 50 km thì tổng chi phí cước vận chuyển là 1 200 000 đồng. Hỏi 5 xe như thế mỗi xe đi 10

Toán Lớp 5: Người ta tính rằng: Cứ 3 xe chở hàng, mỗi xe đi 50 km thì tổng chi phí cước vận chuyển là 1 200 000 đồng. Hỏi 5 xe như thế mỗi xe đi 100km thì tổng chi phí cước vận chuyển là bao nhiêu tiền?( chi phí vận chuyển của mỗi xe trên 1km là như nhau).

Comments ( 2 )

 1. 100 gấp 50 lần là :
  100 : 50 = 2(lần)
  1 loại xe cùng loại phải trả cước chi phí là :
  (1200000 x 2) : 3 = 800000(đồng)
  5 xe như thế là :
  800000 x 5 = 4000000(đồng)
  Đáp số : 4000000 

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  100 km gấp 50 km số lần là
  100 : 50 = 2 (lần)
  1 xe cùng loại, mỗi xe đi 100km thì chi phí là
  (1 200 000 xx 2 ) : 3 = 800 000 (đồng)
  5 xe như thế mỗi xe đi 100km thì tổng chi phí cước vận chuyển là
  800 000 xx 5 = 4 000 000 (đồng)
  Đáp số : 4 000 000 đồng

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Kim Dung