Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Người ta lấy 2L nước mắm trong bình chứa 5L nước mắm thì tỉ số nước mắm lấy ra Và số nước mắm chứa trong bình là A.2phần 3 B.3phầ

Toán Lớp 5: Người ta lấy 2L nước mắm trong bình chứa
5L nước mắm thì tỉ số nước mắm lấy ra
Và số nước mắm chứa trong bình là
A.2phần 3 B.3phần 2. C.3phần 5
D.2phần5

Comments ( 2 )

 1. Người ta lấy 2L nước mắm trong bình chứa 5L nước mắm, thì tỉ số nước mắm lấy ra và số nước mắm chứa trong bình là:
  A. 2/3         B. 3/2         C. 3/5         D. 2/5
  Giải đáp: D
  color{pink}\text{Chúc tus học tốt}

 2. Giải đáp:
  Tỉ số nước mắm lấy ra và số nước trong bình là : $\frac{2}{5}$  
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đề bài cho biết tỉ số nước mắm lấy ra và chứa trong bình. Nước mắm lấy ra là 2. Biết nước mắm chứa trong bình là 5, cho nên tỉ số là : $\frac{2}{5}$
  Chúc bạn học tốt!  

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )