Toán Lớp 5: Người ta lấy 2L nước mắm trong bình chứa 5L nước mắm thì tỉ số nước mắm lấy ra Và số nước mắm chứa trong bình là A.2phần 3 B.3phầ

Toán Lớp 5: Người ta lấy 2L nước mắm trong bình chứa
5L nước mắm thì tỉ số nước mắm lấy ra
Và số nước mắm chứa trong bình là
A.2phần 3 B.3phần 2. C.3phần 5
D.2phần5

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Người ta lấy 2L nước mắm trong bình chứa 5L nước mắm thì tỉ số nước mắm lấy ra Và số nước mắm chứa trong bình là A.2phần 3 B.3phầ”

 1. Giải đáp:
  Tỉ số nước mắm lấy ra và số nước trong bình là : $\frac{2}{5}$  
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đề bài cho biết tỉ số nước mắm lấy ra và chứa trong bình. Nước mắm lấy ra là 2. Biết nước mắm chứa trong bình là 5, cho nên tỉ số là : $\frac{2}{5}$
  Chúc bạn học tốt!  

  Trả lời
 2. Người ta lấy 2L nước mắm trong bình chứa 5L nước mắm, thì tỉ số nước mắm lấy ra và số nước mắm chứa trong bình là:
  A. 2/3         B. 3/2         C. 3/5         D. 2/5
  Giải đáp: D
  color{pink}\text{Chúc tus học tốt}

  Trả lời

Viết một bình luận