Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: mảnh vườn hcn có chiều dài 56m và hơn chiều r 11,2m.người ta sử dụng 3/4 diện tích của vườn để trồng rau.tính diện tích trồng

Toán Lớp 5: mảnh vườn hcn có chiều dài 56m và hơn chiều r 11,2m.người ta sử dụng 3/4 diện tích của vườn để trồng rau.tính diện tích trồng

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Diện tích mảnh vườn đó là:
      56 x 11,2 = 627, 2 ( m² )
  Diện tích phần trồng rau là :
        627, 2 x 3/4 = 470, 4 ( m²) 
              Đáp số :470, 4  m²
  Khánh Nhi*

 2. Chiều rộng của mảnh vườn hình chữ nhật là:
  56-11,2=44,8(m)
  Diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật là:
  56xx44,8=2508,8(m^2)
  Diện tích trồng rau của mảnh vườn hình chữ nhật là:
  2508,8xx\frac{3}{4}=1881,6(m^2)
  Đáp số: 1881,6m^2
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Kim Xuân