Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một vườn trẻ dự trữ gạo cho 120 em bé ăn trong 20 ngày. Nay có thêm một số em nên số ngày ăn bị giảm đi 4 ngày. Hỏi có thêm bao nhiêu e

Toán Lớp 5: Một vườn trẻ dự trữ gạo cho 120 em bé ăn trong 20 ngày. Nay có thêm một số em nên số ngày ăn bị giảm đi 4 ngày. Hỏi có thêm bao nhiêu em mới vào?

Comments ( 2 )

 1. $\text{1 em ăn hết số gạo đó trong số ngày là:}$
  $\text{120 x 20 = 2400 (ngày)}$
  $\text{Số gạo sau khi thêm người sẽ đủ ăn trong :}$
  $\text{20 – 4 = 16 (ngày)}$
  $\text{Số trẻ em sau khi tăng thêm là:}$
  $\text{2400 : 16 = 150 (em)}$
  $\text{Số trẻ em sau mới vào là:}$
  $\text{150 – 120 = 30 (em)}$
  $\text{Đáp số : 30 em}$
   

 2. Số ngày còn lại là:
  20-4=16(ngày)
  1 em ăn hết số gạo trong số ngày là:
  120xx20=2400
  Số trẻ em hiện nay có là:
  2400:16=150(em)
  Số em vào là:
  150-120=30(em)
  Đáp số:………..

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )