Toán Lớp 5: Bài 6. Tính bằng cách thuận tiện nhất: a) 13,8 x 4,21 + 4,21 x 22,2 = b) 5,6 x 40,7 –5,6 x 18,7= c) 2 x 4 x 8 x 0,5 x 0,125 x 0,25 x (0

By Madelyn

Toán Lớp 5: Bài 6. Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a) 13,8 x 4,21 + 4,21 x 22,2 =
b) 5,6 x 40,7 –5,6 x 18,7=
c) 2 x 4 x 8 x 0,5 x 0,125 x 0,25 x (0,4321 + 0,5679)=

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Bài 6. Tính bằng cách thuận tiện nhất: a) 13,8 x 4,21 + 4,21 x 22,2 = b) 5,6 x 40,7 –5,6 x 18,7= c) 2 x 4 x 8 x 0,5 x 0,125 x 0,25 x (0”

 1. a,13,8×4,21+4,21×22,2=4,21x(13,8+22,2)=4,21×36=151,56
  b,5,6 x 40,7 –5,6 x 18,7=5,6x(40,7-18,7)=5,6×22=123,2
  c,2 x 4 x 8 x 0,5 x 0,125 x 0,25 x (0,4321 + 0,5679)=(2×0,5)x(4×0,25)x(8×0,125)x1=1x1x1x1=1
  Vote cho mk nha

  Trả lời
 2. a) 13,8 x 4,21 + 4,21 x 22,2 
  =4,21x(13,8+22,2)
  =4,21×36
  =151,56
  b)5,6 x 40,7 –5,6 x 18,7=
  =5,6x(40,7-18,7)
  =5,6×22
  =123,2
  c) 2 x 4 x 8 x 0,5 x 0,125 x 0,25 x (0,4321 + 0,5679)
  =(8×0,125)x(0,5×2)x(4×0,25)x0,9
  =1x1x1x1
  =1

  Trả lời

Viết một bình luận