Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: một trường tiểu học có số học sinh gái ít hơn học sinh trai là 120 học sinh .hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh trai ,bao nhiêu học s

Toán Lớp 5: một trường tiểu học có số học sinh gái ít hơn học sinh trai là 120 học sinh .hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh trai ,bao nhiêu học sinh gái,biết rằng số học sinh gái bằng 5/7 số học sinh trai

Comments ( 2 )

 1. Đáp án:
  Giải:
  Số học sinh gái là:
  120: (7-5) *5= 300 (bạn)
  Số học sinh trai là:
  300+ 120= 420 (bạn)
  Đáp số: 300 bạn gái
  420 bạn trai

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Hiệu số phần bằng nhau là:
  7-5=2 (phần)
  Số học sinh trai là:
  120:2xx7=420 (học sinh)
  Số học sinh gái là:
  420-120=300 (học sinh)
  Đáp số: Học sinh trai: 420 học sinh.
               Học sinh gái: 300 học sinh.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thanh Tú