Toán Lớp 5: một trường tiểu học có số học sinh gái ít hơn học sinh trai là 120 học sinh .hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh trai ,bao nhiêu học s

Toán Lớp 5: một trường tiểu học có số học sinh gái ít hơn học sinh trai là 120 học sinh .hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh trai ,bao nhiêu học sinh gái,biết rằng số học sinh gái bằng 5/7 số học sinh trai

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Hiệu số phần bằng nhau là:
  7-5=2 (phần)
  Số học sinh trai là:
  120:2xx7=420 (học sinh)
  Số học sinh gái là:
  420-120=300 (học sinh)
  Đáp số: Học sinh trai: 420 học sinh.
               Học sinh gái: 300 học sinh.

  Trả lời

Viết một bình luận