Toán Lớp 5: Một thửa đất hình tam giác có chiều cao là 10m. Hỏi nếu kéo dài đáy thêm 4m thì diện tích sẽ tăng bao nhiêu m vuông ?

Toán Lớp 5: Một thửa đất hình tam giác có chiều cao là 10m. Hỏi nếu kéo dài đáy thêm 4m thì diện tích sẽ tăng bao nhiêu m vuông ?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Một thửa đất hình tam giác có chiều cao là 10m. Hỏi nếu kéo dài đáy thêm 4m thì diện tích sẽ tăng bao nhiêu m vuông ?”

Viết một bình luận