Toán Lớp 6: Hình thang cân có độ dài hai cạnh đáy 40m,30m và chiều cao là 25m thì chu vi là? A) 95m. B) 120m. C) 875m❷.

Toán Lớp 6: Hình thang cân có độ dài hai cạnh đáy 40m,30m và chiều cao là 25m thì chu vi là?
A) 95m. B) 120m. C) 875m❷. D)8750m❷

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Hình thang cân có độ dài hai cạnh đáy 40m,30m và chiều cao là 25m thì chu vi là? A) 95m. B) 120m. C) 875m❷.”

Viết một bình luận