Toán Lớp 5: một tháng người đó đặt cho mình kiếm được 100 000 000 đồng .Nhưng tháng này người đó chỉ kiếm 70 000 000 . Hỏi số tiền người đó đặt cho

By Cẩm Hiền

Toán Lớp 5: một tháng người đó đặt cho mình kiếm được 100 000 000 đồng .Nhưng tháng này người đó chỉ kiếm 70 000 000 .
Hỏi số tiền người đó đặt cho mình hơn số tiền người đó kiếm được là bao nhiêu %?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: một tháng người đó đặt cho mình kiếm được 100 000 000 đồng .Nhưng tháng này người đó chỉ kiếm 70 000 000 . Hỏi số tiền người đó đặt cho”

 1. Giải :
  Tháng này người đó kiếm được số phần trăm số tiền mình đặt ra là :
  70 000 000 : 100 000 000 x 100 = 70%
  Số tiền người đó đặt ra cho mình hơn số tiền người đó kiếm được số phần trăm là :
  100% – 70% = 30%
  Đáp số : 30%

  Trả lời
 2. text{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết :}
  text{Số % người đó kiếm được là :}
  text{70 000 000 : ( 100 000 000 : 100% ) = 70 ( % )}
  Số % tiền người đó đặt cho mình hơn số tiền người đó kiếm được là :
  text{100% – 70% = 30 ( % )}
  text{Đáp số : 30% .}
  text{#muoiakiramobile}

  Trả lời

Viết một bình luận