Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: một tháng người đó đặt cho mình kiếm được 100 000 000 đồng .Nhưng tháng này người đó chỉ kiếm 70 000 000 . Hỏi số tiền người đó đặt cho

Toán Lớp 5: một tháng người đó đặt cho mình kiếm được 100 000 000 đồng .Nhưng tháng này người đó chỉ kiếm 70 000 000 .
Hỏi số tiền người đó đặt cho mình hơn số tiền người đó kiếm được là bao nhiêu %?

Comments ( 2 )

 1. text{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết :}
  text{Số % người đó kiếm được là :}
  text{70 000 000 : ( 100 000 000 : 100% ) = 70 ( % )}
  Số % tiền người đó đặt cho mình hơn số tiền người đó kiếm được là :
  text{100% – 70% = 30 ( % )}
  text{Đáp số : 30% .}
  text{#muoiakiramobile}

 2. Giải :
  Tháng này người đó kiếm được số phần trăm số tiền mình đặt ra là :
  70 000 000 : 100 000 000 x 100 = 70%
  Số tiền người đó đặt ra cho mình hơn số tiền người đó kiếm được số phần trăm là :
  100% – 70% = 30%
  Đáp số : 30%

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )