Toán Lớp 6: Ba bạn Toán, Tuổi và Thơ có một số vở. Nếu lấy 40% số vở củaToán chia đều cho Tuổi và Thơ thì số vở của ba bạn bằng nhau. Nhưng nếu Toá

By Kỳ Anh

Toán Lớp 6: Ba bạn Toán, Tuổi và Thơ có một số vở. Nếu lấy 40% số vở củaToán chia đều cho Tuổi và Thơ thì số vở của ba bạn bằng nhau. Nhưng nếu Toánbớt đi 5 quyển thì số vở của Toán bằng tổng số vở của Tuổi và Thơ. Hỏi mỗi bạncó bao nhiêu quyển vở ?

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Ba bạn Toán, Tuổi và Thơ có một số vở. Nếu lấy 40% số vở củaToán chia đều cho Tuổi và Thơ thì số vở của ba bạn bằng nhau. Nhưng nếu Toá”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài giải
  Đổi 40% = $\dfrac{2}{5}$
  Mỗi bạn Tuổi hay Thơ đều được thêm số vở là : 
  $\dfrac{2}{5}$ : 2 = $\dfrac{1}{5}$ (số vở của Toán)
  Số vở còn lại của Toán là: 
  1 – $\dfrac{2}{5}$ = $\dfrac{3}{5}$ (số vở của Toán)
  Do đó lúc đầu Tuổi hay Thơ có số vở là:
  $\dfrac{3}{5}$ – $\dfrac{1}{5}$ = $\dfrac{2}{5}$ (số vở của Toán)
  Tổng số vở của Tuổi và Thơ ban đầu là:
  $\dfrac{2}{5}$ x 2 = $\dfrac{4}{5}$ (số vở của Toán)
   5 quyển ứng với số vở là :
  1 – $\dfrac{4}{5}$ = $\dfrac{2}{5}$ (số vở của Toán)
  Số vở của Toán là: 
  5 : $\dfrac{2}{5}$ = 25 (quyển)
  Số vở của Tuổi hoặc Thơ là:
  25 x $\dfrac{2}{5}$ = 10 (quyển)
  ⇒ Toán : 25 quyển vở,Tuổi : 10 quyển vở,Thơ : 10 quyển vở

  Trả lời

Viết một bình luận