Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 11: Bài 2: Một trường có 30 học sinh giỏi toán, 25 học sinh giỏi Ngữ văn và 5 học sinh giỏi cả Ngữ văn và Toán. Nhà trường quyết định chọn

Toán Lớp 11: Bài 2: Một trường có 30 học sinh giỏi toán, 25 học sinh giỏi Ngữ văn và 5 học sinh giỏi cả Ngữ văn và Toán. Nhà trường quyết định chọn 1 học sinh giỏi (Ngữ văn hoặc Toán) đi dự trại hè toàn quốc. Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn?

Comments ( 2 )

 1. Chọn 1 học sinh giỏi toán có 30 cách chọn ( $C^{1}$ 30)

  1 học sinh giỏi văn có 25 cách chọn ( $C^{1}$ 25)

  Vậy để chọn một học sinh đi dự trại hè toàn quốc có 30 +25 = 55 cách chọn.

 2. Chọn 1 học sinh giỏi toán có 30 cách chọn

  1 học sinh giỏi văn có 25 cách chọn

  Vậy để chọn một học sinh đi dự trại hè toàn quốc có 30 +25 = 55 cách chọn

   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )