Toán Lớp 11: Bài 2: Một trường có 30 học sinh giỏi toán, 25 học sinh giỏi Ngữ văn và 5 học sinh giỏi cả Ngữ văn và Toán. Nhà trường quyết định chọn

By Triều Nguyệt

Toán Lớp 11: Bài 2: Một trường có 30 học sinh giỏi toán, 25 học sinh giỏi Ngữ văn và 5 học sinh giỏi cả Ngữ văn và Toán. Nhà trường quyết định chọn 1 học sinh giỏi (Ngữ văn hoặc Toán) đi dự trại hè toàn quốc. Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn?

0 bình luận về “Toán Lớp 11: Bài 2: Một trường có 30 học sinh giỏi toán, 25 học sinh giỏi Ngữ văn và 5 học sinh giỏi cả Ngữ văn và Toán. Nhà trường quyết định chọn”

  1. Chọn 1 học sinh giỏi toán có 30 cách chọn ( $C^{1}$ 30)

    1 học sinh giỏi văn có 25 cách chọn ( $C^{1}$ 25)

    Vậy để chọn một học sinh đi dự trại hè toàn quốc có 30 +25 = 55 cách chọn.

    Trả lời

Viết một bình luận