Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Làm giúp em bài này với ạ, em đang cần gấp. Cảm ơn mọi người ạ1 Cho tam giác ABC vuông tại A và có đường cao AH. Khi AH = 12 cm, AB = 1

Toán Lớp 9: Làm giúp em bài này với ạ, em đang cần gấp. Cảm ơn mọi người ạ1
Cho tam giác ABC vuông tại A và có đường cao AH. Khi AH = 12 cm, AB = 15cm. Tính chu vi tam giác ABC và số đo góc BAH (làm tròn đến phút)

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+ Lời giải và giải thích chi tiết:
  +) Áp dụng ĐL Py ta gotrong tam giác vuông ABHcó :
       AB^2 = AH^2 + BH^2
  ⇔    BH^2 = AB^2 – AH^2 
  ⇔    BH = $\sqrt{AB^2 – AH^2 }$
  hay BH = $\sqrt{15^2 – 12^2 }$
  BH = 9 (cm) 
  +) Áp dụng hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông ABC có AH là đường cao có :
          AB^2 = BH.BC
      ⇔ BC = AB^2 : BH
     hay BC = 15^2 : 9 
       ⇔ BC = 25 (cm)
  +) Áp dụng ĐL Py ta go trong tam giác vuông ABC có :
        BC^2 = AB^2 + AC^2
  ⇒ AC^2 = BC^2 – AB^2 
  ⇔ AC = $\sqrt{BC^2 – AB^2 }$
  ⇔ AC = $\sqrt{25^2 – 15^2 }$
  AC = 20(cm)
  *) Chu vi tam giác ABC là :
     P_(ABC) = AB + BC + AC = 15 + 25 + 20 = 60 (cm)
  *) Ta có : 
   sin \hat{BAH } = $\frac{BH}{AB}$ = $\frac{9}{15}$ = $\frac{3}{5}$ 
  \hat{BAH } 36^o 27′
   

  toan-lop-9-lam-giup-em-bai-nay-voi-a-em-dang-can-gap-cam-on-moi-nguoi-a1-cho-tam-giac-abc-vuong

 2. Mình gửi ạ!
  Chúc bạn học tốt!
  NL: Phần tính số đo góc,bạn cần phải biết bấm máy tính thì mới tính ra được.
   

  toan-lop-9-lam-giup-em-bai-nay-voi-a-em-dang-can-gap-cam-on-moi-nguoi-a1-cho-tam-giac-abc-vuong

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Trang