Toán Lớp 8: Câu 4. Cho tam giác ABC có M,N lần lượt là trung điểm của mình AB và AC.Tính độ dài MN, biết BC= 8cm

By Tuyết

Toán Lớp 8: Câu 4. Cho tam giác ABC có M,N lần lượt là trung điểm của mình AB và AC.Tính độ dài MN, biết BC= 8cm

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Câu 4. Cho tam giác ABC có M,N lần lượt là trung điểm của mình AB và AC.Tính độ dài MN, biết BC= 8cm”

Viết một bình luận