Toán Lớp 5: Một ô tô trong 1,2 giờ đầu đi với vận tốc 48,5 km/h, trong 3/4 tiếp theo đi với vận tốc 48km/h. Tính quãng đường ô tô đã đi?

By Uyên Thi

Toán Lớp 5: Một ô tô trong 1,2 giờ đầu đi với vận tốc 48,5 km/h, trong 3/4 tiếp theo đi với vận tốc 48km/h. Tính quãng đường ô tô đã đi?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Một ô tô trong 1,2 giờ đầu đi với vận tốc 48,5 km/h, trong 3/4 tiếp theo đi với vận tốc 48km/h. Tính quãng đường ô tô đã đi?”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   text{Đổi:} 3/4 giờ = 0,75 giờ
  text{1,2 giờ đầu ô tô đi được là:}
      48,5 × 1,2 = 58,2 (km)
  text{0,75 giờ sau ô tô đi được là:}
      48 × 0,75 = 36  (km)
  text{Quãng đường ô tô đã đi là:}
      58,2 + 36 = 94,2 (km)
         text{Đáp số: 94,2 km}
  text{#Study Well}

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  94,2 km
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  3/4 giờ = 0,75 giờ
   1,2 giờ đầu ô tô đi được là :
  48,5 x 1,2 = 58,2 (km)
   0,75 giờ sau ô tô đi được là :
  48 x 0,75 = 36 (km)
   Quãng đường ô tô đã đi là :
  58,2 + 36 = 94,2 (km)
  Đáp Số : 94,2 km
  $#Orichan$

  Trả lời

Viết một bình luận