Toán Lớp 5: một ô tô đi từ a đến b với vận 56km/giờ hết 2 giờ 30 phút a) tính quãng đườn ab b)nếu 1 xe máy đi từ b về a với vận tốc chậm hơn của

By Diễm Phúc

Toán Lớp 5: một ô tô đi từ a đến b với vận 56km/giờ hết 2 giờ 30 phút
a) tính quãng đườn ab
b)nếu 1 xe máy đi từ b về a với vận tốc chậm hơn của ô tô là 16km/giờ thì sau bao lâu sẽ đi đến a
Viết một bình luận