Toán Lớp 5: một ô tô đi từ a đến b trong một thời gian dự định. nếu xe chạy với vận tốc 35km/h thì sẽ đến b muộn hơn 2h. nếu xe chạy với vận tốc 50

By Thanh Tú

Toán Lớp 5: một ô tô đi từ a đến b trong một thời gian dự định. nếu xe chạy với vận tốc 35km/h thì sẽ đến b muộn hơn 2h. nếu xe chạy với vận tốc 50km/h thf sẽ dến b sớm hơn 1h so với thời gian dự định.
a)tính thời gian dụ định đi tư a đến b.
b)tính quãng đường ab.
c)để đến b đúng thời gian quy định thì ô tô phải đi với vận tốc bao nhiêu?
giảy theo cách tiểu học nha

0 bình luận về “Toán Lớp 5: một ô tô đi từ a đến b trong một thời gian dự định. nếu xe chạy với vận tốc 35km/h thì sẽ đến b muộn hơn 2h. nếu xe chạy với vận tốc 50”

 1. a,b :
  Gọi x (km) là độ dài quãng đường AB,
  y (giờ) là thời gian dự định đi đến B lúc đầu. (x < 0 ; y < 1)
  Thời gian đi từ A đến B với vận tốc 35km là:
  x/35 = y + 2
  ⇒ x = 35 (y + 2)                (1)
  Thời gian đi từ A và B với vận tốc 50km là: 
  x/50 = y – 1 
  ⇒ x = 50 (y – 1)                 (2)
  Từ (1) và (2) ta có
  35 (y+2) = 50 (y – 1)
  ⇔ 35y + 70 = 50y – 50
  ⇔ 70 + 50 = 50y – 35y
  ⇔ 120 = 15y
  ⇔ y = 8
  ⇒ x = 50 . ( x – 1 ) = 50 . 7 = 350
  c) Ô tô cần đi với vận tốc là :
  350 : 8 = 43,75 (km/h)
  Vậy quãng đường AB là 350km
  Thời gian dự định đi lúc đầu là 8 giờ
  Vận tốc cần đi là : 43,75 km/h
  @Chuyentoan2k9
  No copy
  Xin hay nhất

  Trả lời

Viết một bình luận