Toán Lớp 8: chứng minh tính chất đường phân giác của tam giác (theo cách lớp 8)

By Kim Duyên

Toán Lớp 8: chứng minh tính chất đường phân giác của tam giác
(theo cách lớp 8)

0 bình luận về “Toán Lớp 8: chứng minh tính chất đường phân giác của tam giác (theo cách lớp 8)”

 1. GT         |ΔABC; AD là tia phân giác của góc BAC (D ∈ BC)
  ——     |————————————–
   KL         | $\frac{DB}{DC}$= $\frac{AB}{AC}$ 
                |
  – Vẽ tam giác ABC có AB= 3cm; AC=6cm; góc A= 100 độ
  – Dựng đường phân giác AD của góc A(bằng compa, thước thẳng)
  – Qua đỉnh B vẽ đường thẳng song song với AC cắt AD tại điểm E, ta có:
  góc BAE= góc CAE (gt)
  – Vì BE// AC, nên góc BEA= góc CAE (so le trong)
  Suy ra góc BAE= góc BEA. Do đó tam giác ABE cân tại B, suy ra BE= AB (1)
  – Áp dụng hệ quả của định lí Ta-lét đối với tam giác DAC, ta có:
  $\frac{DB}{DC}$ =$\frac{BE}{AC}$ (2)
  Từ (1) và (2) suy ra: $\frac{DB}{DC}$ = $\frac{AB}{AC}$ 
  hình bạn tự vẽ nhé
  #chúc bạn học tốt :)))))
  vote 5 sao và bình chọn ctlhn nhé
   
   

  Trả lời

Viết một bình luận