Toán Lớp 5: Một người đi xe máy từ Hưng Yên lên Lạng Sơn với vận tốc 40m/giờ, sau một giờ rưỡi người đó gặp cột cây số ghi : Lạng Sơn 110 km. Hỏi n

By Quỳnh Ngân

Toán Lớp 5: Một người đi xe máy từ Hưng Yên lên Lạng Sơn với vận tốc 40m/giờ, sau một giờ rưỡi người đó gặp cột cây số ghi : Lạng Sơn 110 km. Hỏi người đó đã đi được bao nhiêu ki-lô-mét và phải đi bao nhiêu thời gian với cùng vận tốc trên thì đến Lạng Sơn ?
Nhanh nhé !

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Một người đi xe máy từ Hưng Yên lên Lạng Sơn với vận tốc 40m/giờ, sau một giờ rưỡi người đó gặp cột cây số ghi : Lạng Sơn 110 km. Hỏi n”

 1. Đổi 1 giờ rưỡi = 1,5 giờ
  Người đó đã đi được số ki-lô-mét là :
  40 × 1,5 = 60 ( km )
  Người đó phải đi số thời gian nữa là :
  ( 110 – 60 ) : 40 = 1,25 ( giờ )
  #dtkc

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  60 km
  1,25 giờ
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   text { 1 giờ rưỡi = 1,5 giờ }
  Đi được số km là :
  1,5 xx 40 = 60 ( km )
  Cần thêm số thời gian là :
  50 : 40 = 1,25 ( giờ )
  Đáp số : 60 km
  1,25 giờ 

  Trả lời

Viết một bình luận