Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: . Một nền nhà hình chữ nhật có nửa chu vi 18 m. Nếu chiều dài giảm đi 6m thì nền nhà đó trở thành hình vuông. Người ta lát nền bằng các

Toán Lớp 5: . Một nền nhà hình chữ nhật có nửa chu vi 18 m. Nếu chiều dài giảm đi 6m thì nền nhà đó trở thành hình vuông. Người ta lát nền bằng các viên gạch men hình vuông cạnh 30 cm. tính xem cần mấy viên gạch để lát nền nhà đó.
(Ko gọi số)

Comments ( 2 )

 1. Chúc bạn thi tốt
  Nếu thấy hay xin 5 sao và hay nhất ạ
  toan-lop-5-mot-nen-nha-hinh-chu-nhat-co-nua-chu-vi-18-m-neu-chieu-dai-giam-di-6m-thi-nen-nha-do

 2. chiều dài của nền nhà :
      18 : 2 + 6 = 15 m
  chiều rộng nền nhà :
     18 – 15 = 3 m
  diện tích nền nhà :
     15 . 3 = 45 m2
  diện tích 1 viên gạch :
     30 . 30 = 900 cm2 = 0,09 m2
  số viên gạch cần :
     45 : 0,09 = 500 viên gạch

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )