Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 8,5m và chiều rộng 6m .Người ta sử dụng 20% đất trồng rau còn lại để trồng khoai a)tính di

Toán Lớp 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 8,5m và chiều rộng 6m .Người ta sử dụng 20% đất trồng rau còn lại để trồng khoai
a)tính diện tích đất trồng khoai
b)tìm tỉ số phần trăm diện tích đất trồng rau và diện tích đất trồng khoai

Comments ( 2 )

 1. $a)$ 
  Công thức :
  $a$ × $b$
  Diện tích đất trồng khoai là :
  $8,5$ × $6$ = $51$ (m^2)
  $b)$
  Diện tích đất trồng rau là :
  $51$ × 20% = $10,2$ (m^2)
  Diện tích đất trồng khoai là :
  $51$ – $10,2$ = $40,8$ (m^2)
  Tỉ số phần trăm diện tích đất trồng rau và diện tích đất trồng khoai là :
  ( $10,2$ : $40,8$ ) × $100$ = 25%
  Đáp số :
  $a)$ $51$ cm^2
  $b)$ 25%
   

 2. Diện tích mảnh vườn là :
  8,5 × 6 = 51 ( m^2 )  
  Diện tích đất để trồng rau là :
  51 : 100 × 20 = 10,2 ( m^2 )
  a) Diện tích đất trồng khoai là :
  51 – 10,2 = 40,8 ( m^2 )
  b) Tỉ số phầm trăm giữa diện tích trồng rau và diện tích trồng khoai là :
  10,2 : 40,8 × 100 = 25%
  Đáp số : a) 40,8 m^2
                b) 25%.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ngọc Sa