Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 161,5m2, chiều rộng 9,5m. Tính chu vị của mảnh đất hình chữ nhật đó? giúp tôi với

Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 161,5m2, chiều rộng 9,5m. Tính chu vị của mảnh đất hình chữ nhật đó? giúp tôi với

Comments ( 2 )

 1. Chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật đó là :
  161,5 : 9,5 = 17  ( m)
  Chu vi của mảnh đất hình chữ nhật đó là :
  ( 17 + 9,5) xx 2 = 53  ( m)
  Đáp số : 53 m
   

 2. Giải đáp: 53 m
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật đó là :
  161,5 : 9,5 = 17 ( m )
  Chu vi của hình chữ nhật đó là : 
  ( 17 + 9,5 ) x 2 = 53 (m )
  Đáp số : 53 m 
  -> Công thức chu vi HCN : ( dài + rộng ) x 2 
   @munzsayhi
  —Xinctlhn–

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ngọc Sa