Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 161,5m2, chiều rộng 9,5m. Tính chu vị của mảnh đất hình chữ nhật đó? giúp tôi với

Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 161,5m2, chiều rộng 9,5m. Tính chu vị của mảnh đất hình chữ nhật đó? giúp tôi với

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp: 53 m
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật đó là :
  161,5 : 9,5 = 17 ( m )
  Chu vi của hình chữ nhật đó là : 
  ( 17 + 9,5 ) x 2 = 53 (m )
  Đáp số : 53 m 
  -> Công thức chu vi HCN : ( dài + rộng ) x 2 
   @munzsayhi
  —Xinctlhn–

  Trả lời
 2. Chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật đó là :
  161,5 : 9,5 = 17  ( m)
  Chu vi của mảnh đất hình chữ nhật đó là :
  ( 17 + 9,5) xx 2 = 53  ( m)
  Đáp số : 53 m
   

  Trả lời

Viết một bình luận