Toán Lớp 5: một mảnh bìa hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3,4dm,chiều dài gấp 1,5 lần chiều rộng.tính diện tích mảnh bìa là…m2

Toán Lớp 5: một mảnh bìa hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3,4dm,chiều dài gấp 1,5 lần chiều rộng.tính diện tích mảnh bìa là…m2

0 bình luận về “Toán Lớp 5: một mảnh bìa hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3,4dm,chiều dài gấp 1,5 lần chiều rộng.tính diện tích mảnh bìa là…m2”

Viết một bình luận