Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: một mảnh bìa hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3,4dm,chiều dài gấp 1,5 lần chiều rộng.tính diện tích mảnh bìa là…m2

Toán Lớp 5: một mảnh bìa hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3,4dm,chiều dài gấp 1,5 lần chiều rộng.tính diện tích mảnh bìa là…m2

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   chiều dài hình chứ nhật là
  3,4×1,5=5,1
  diện tích hình chữ nhật là
  3,4×5,1=26,01 m2
  đáp số 26,01 m2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   xin hay nhất ạ

 2. Đổi 3,4dm=0,34m
  Chiều dài có số m là :
  0,34xx1,5=0,51(m)
  Diện tích mảnh bìa là :
  0,34xx0,51=0,1734(m^2)
  Đáp số :0,1754m^2
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )