Toán Lớp 5: Một lớp học có 32 học sinh, trong số đó số học sinh 10 tuổi chiếm 75% , còn lại là 11 tuổi . Tính số học sinh 10 tuổi của lớp học đó .

By Cẩm Hiền

Toán Lớp 5: Một lớp học có 32 học sinh, trong số đó số học sinh 10 tuổi chiếm 75% , còn lại là 11 tuổi . Tính số học sinh 10 tuổi của lớp học đó .

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Một lớp học có 32 học sinh, trong số đó số học sinh 10 tuổi chiếm 75% , còn lại là 11 tuổi . Tính số học sinh 10 tuổi của lớp học đó .”

Viết một bình luận