Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 3: Hai thư viện có cả thảy 15000 cuốn sách. Nếu chuyển từ thư viện thứ nhất sang thứ viện thứ hai 3000 cuốn, thì số sách của hai thư viện

Toán Lớp 3: Hai thư viện có cả thảy 15000 cuốn sách. Nếu chuyển từ thư viện thứ nhất sang thứ viện thứ hai 3000 cuốn, thì số sách của hai thư viện bằng nhau.
Tính số sách lúc đầu ở mỗi thư viện.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
    Em có thể vẽ sơ đồ để hiểu hơn
  Cách 1: 
  Số sách 2 bên lúc sau là:
              15000 : 2 = 7500 (cuốn)
  Số sách ngăn 1 là:
                 7500 + 3000 = 10500 (cuốn)
  Số sách ngăn 2 là:
                7500 – 3000  = 4500 (cuốn)
  Cách 2: 
     Vì nếu chuyển từ thư viện thứ nhất sang thứ viện thứ hai 3000 cuốn, thì số sách của hai thư viện bằng nhau ⇒ Lúc đầu số sách ngăn 1 nhiều hơn ngăn 2 là:
                3000 x 2= 6000 (cuốn)
  Số sách ngăn 1 lúc đầu là: 
               ( 6000 + 15000 ) : 2 = 10500 (cuốn)
  Số sách ngăn 2 lúc đầu là:
                 15000 – 10500 = 4500 (cuốn)
                     Đáp số: Ngăn 1: 10500 cuốn
                                Ngăn 2: 4500 cuốn
  Nên nhớ: Với số lớn – số bé là hiệu; số lớn+ Sô bé là tổng thì:
  Số lớn = (tổng + hiệu): 2
  Số bé= (tổng-hiệu): 2
  @Active Activity

 2.  Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Thư viện 1 co số sách sau khi chuyển 3000 quyển là:
  15000 : 2 = 7500 ( quyển)
  Và thư viện 2 cũng 7500 quyển luôn vì khi chuyển 3000 quyển sách từ thư vieenj1 sang thư viện 2 thì sẽ bằng nhau nên thư viện 2 cũng vậy.
  Thư viện 1 lúc đầu có là:
  7500 + 3000 =  10500 (quyển)
  Thư viện 2 lúc đầu là:
  15000 – 10500 = 4500 ( quyển)
  xin ctlhn ạ
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Tuyết