Toán Lớp 11: Cho hàm số y = tan(x)^2 – 2tanx – 1 . GTNN của hàm số trên là bao nhiêu?

By Nhi

Toán Lớp 11: Cho hàm số y = tan(x)^2 – 2tanx – 1 . GTNN của hàm số trên là bao nhiêu?

0 bình luận về “Toán Lớp 11: Cho hàm số y = tan(x)^2 – 2tanx – 1 . GTNN của hàm số trên là bao nhiêu?”

 1. Đặt $t=\tan x$
  Hàm số trở thành $y=t^2-2t-1$
  Parabol có đỉnh là $a=1>0$ và có đỉnh $x=-\dfrac{b}{2a}=1$
  $\Rightarrow y=(1)^2-2.1=-2$
  $\Rightarrow \min y=-2$
  Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi
  $\tan x=1\Rightarrow x=\dfrac{\pi} 4+k\pi (k\in \mathbb{Z})$
   

  Trả lời

Viết một bình luận