Toán Lớp 5: Một lớp có 25% học sinh đạt 9 hoặc 10,55% học sinh đạt điểm 7 hoặc 8 , còn lại là học sinh trng bình . Tính số học sinh của lớp đó biết

By Triều Nguyệt

Toán Lớp 5: Một lớp có 25% học sinh đạt 9 hoặc 10,55% học sinh đạt điểm 7 hoặc 8 , còn lại là học sinh trng bình . Tính số học sinh của lớp đó biết học sinh trung bình là 8 bạn ?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Một lớp có 25% học sinh đạt 9 hoặc 10,55% học sinh đạt điểm 7 hoặc 8 , còn lại là học sinh trng bình . Tính số học sinh của lớp đó biết”

 1. Giải đáp
   40 hs
  Lời giải
  Có số phần trăm học sinh đạt trung bình là:
  100%-(25%+55%)=20(số học sinh)
  Lớp có số học sinh là :
  8:20×100=40(học sinh)
  Đ/S:40hs
  Chúc học tốt !!!

  Trả lời

Viết một bình luận