Toán Lớp 7: cho hình thang abcd (ad//bc) có góc a.=2 góc d và b-c = 100 độ tính các góc của hình thang

By Huyền Thư

Toán Lớp 7: cho hình thang abcd (ad//bc) có góc a.=2 góc d và b-c = 100 độ tính các góc của hình thang

0 bình luận về “Toán Lớp 7: cho hình thang abcd (ad//bc) có góc a.=2 góc d và b-c = 100 độ tính các góc của hình thang”

 1. Hình thang $ABCD$ có $AB║CD(gt)$
  =>hatB+hatC=180°(2 góc trong cùng phía$)$
  Mà hatB-hatC=100°(gt)
  =>•hatB=(180°+100°)/2=140
  •hatC=(180°-100°)/2=40°
  Ta có:hatA=2hatD(gt)
  hatA+hatD=180°(2góc trong cùng phía$)$
  =>2hatD+hatD=180°
  3hatD=180°/3=60°
  hatA=180°-60°=120°
  Vậy:hatA=120°;hatB=140°;hatC=40°;hatD=60°
  $@ThanhTruc2008$

  toan-lop-7-cho-hinh-thang-abcd-ad-bc-co-goc-a-2-goc-d-va-b-c-100-do-tinh-cac-goc-cua-hinh-thang

  Trả lời

Viết một bình luận