Toán Lớp 9: Trên mặt phẳng tọa độ cho 2 điểm B (4;0) và C (-1;4). Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm C và song song với đường thẳng y=2x

By Thu Ánh

Toán Lớp 9: Trên mặt phẳng tọa độ cho 2 điểm B (4;0) và C (-1;4).
Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm C và song song với đường thẳng y=2x-3
(Làm cách lớp 9 nhaaaaa)

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Trên mặt phẳng tọa độ cho 2 điểm B (4;0) và C (-1;4). Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm C và song song với đường thẳng y=2x”

 1. Giải đáp:
  $(d): y = 2x + 6$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi $(d): y = ax + b\quad (a\ne 0)$
  Ta có: $(d)//(d’): y = 2x – 3$
  $\Rightarrow \begin{cases}a = 2\\b\ne -3\end{cases}$
  $\Rightarrow (d): y = 2x + b$
  Ta lại có: $C(-1;4)\in (d)$
  $\Leftrightarrow 4 = 2.(-1) + b$
  $\Leftrightarrow b = 6$ (nhận)
  Vậy $(d): y = 2x + 6$

  Trả lời

Viết một bình luận