Toán Lớp 5: Một hình tam giác có diện tích là 9 dm2. Hãy tính chiều cao của hình tam giác đó. Biết cạnh đáy là 60cm.

By Thúy Mai

Toán Lớp 5: Một hình tam giác có diện tích là 9 dm2. Hãy tính chiều cao của hình tam giác đó. Biết cạnh đáy là 60cm.

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Một hình tam giác có diện tích là 9 dm2. Hãy tính chiều cao của hình tam giác đó. Biết cạnh đáy là 60cm.”

Viết một bình luận