Toán Lớp 7: Cho đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ là 3. Tìm y biết x = 2.

By Kim Duyên

Toán Lớp 7: Cho đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ là 3. Tìm y biết x = 2.

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Cho đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ là 3. Tìm y biết x = 2.”

 1. Vì đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ
  3 nên ta có công thức:
  y = 3x
   x = y : 3 = 1/ . y
  x = 1/ . y
  Vậy đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ 

  Trả lời

Viết một bình luận