Toán Lớp 5: Một hình lập phương được tạo bởi 8 khối gỗ hình lập phương cạnh 1cm và 1 hình lập phương khác được tạo bởi 27 khối gô hình lập phương c

Toán Lớp 5: Một hình lập phương được tạo bởi 8 khối gỗ hình lập phương cạnh 1cm và 1 hình lập phương khác được tạo bởi 27 khối gô hình lập phương cạnh 1cm.Hỏi có thể xếp tất cả các khối gỗ của 2 hình lập phương trên thành 1 hình lập phương mới không ?

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   không thể
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Thể tích của một khối gỗ hình lập phương cạnh 1cm là:
  Thể tích hình lập phương được tạo bởi 8 khối gỗ là 8
  Thể tích hình lập phương được tạo bởi 27 khối gốc là 27
  Vậy thể tích của hình xếp bởi hai hình lập phương trên là:
  35 (cm3)
  Do thể tích hình lập phương= Cạnh x Cạnh x Cạnh
  Mà 35 thì không tách được thành tích của 3 số giống nhau.
  Vậy không thể xếp tất cả các khối gỗ của hai hình lập phương trên thành một hình lập phương.

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  thể tích hình lập phương cạnh 1 cm
  1x1x1=1 (cm)
   các khối gỗ hình lập phương là
  27+8=35 (khối gỗ )
  vậy có 35 khối gỗ ko thể xếp thành hình lập phương
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận