Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một hình chữ nhật có chu vi là 25,5m , chiều rộng kém chiều dài 3,5m . tính chu vi ,diện tích hình chữ nhật đó. Help

Toán Lớp 5: Một hình chữ nhật có chu vi là 25,5m , chiều rộng kém chiều dài 3,5m . tính chu vi ,diện tích hình chữ nhật đó.
Help

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   #Clickbim 
  Nửa chu vi của hình chữ nhật đó là :
      25,5 : 2 = 12,75 (m) 
  Chiều dài hình chữ nhật đó là : 
       (12,75 + 3,5 ) : 2 = 8,125 (m)
  Chiều rộng hình chữ nhật đó là :
        8,125 – 3,5 = 4,625 (m)
  Diện tích hình chữ nhật đó là :
         8,125 zz 4,625 = 37,578125 (m²)
                  Đáp số : Chu vi : 25,5 m
                                Diện tích : 37,578125 m²
                  Đáp số : Chu vi : 25,5 m
                                Diện tích : 37,578125
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nửa chu vi HCN đó là;
  25,5:2=12,75 (m)
  Chiều dài là:
  (12,75+3,5):2=8,125 (m)
  Chiều rộng là:
  8,125-3,5=4,625 (m)
  Diện tích là:
  8,125×4,625=37,578125 (m^2)
  Chu vi là: 25,5 m
  Đáp số: …

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Lan Anh