Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một hình chữ nhật có chiều dài 5/6 cm chiều rộng 2/3.Diện tích hình chữ nhật đó là?

Toán Lớp 5: Một hình chữ nhật có chiều dài 5/6 cm chiều rộng 2/3.Diện tích hình chữ nhật đó là?

Comments ( 2 )

 1. Trả lời:
  $\text{Diện tích hình chữ nhật đó là:}$
  5/6xx2/3=5/9(cm^2)
  $\text{Đáp số:}$5/9cm^2

 2.                             Bài giải 
     Diện tích hình chữ nhật đó là : 
                      $\frac{5}{6}$ ×$\frac{2}{3}$ = $\frac{5}{9}$ (cm²)
                                         Đáp số : $\frac{5}{9}$ cm²
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )