Toán Lớp 5: Một hình chữ nhật có chiều dài 5/6 cm chiều rộng 2/3.Diện tích hình chữ nhật đó là?

Toán Lớp 5: Một hình chữ nhật có chiều dài 5/6 cm chiều rộng 2/3.Diện tích hình chữ nhật đó là?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Một hình chữ nhật có chiều dài 5/6 cm chiều rộng 2/3.Diện tích hình chữ nhật đó là?”

  1.                             Bài giải 
       Diện tích hình chữ nhật đó là : 
                        $\frac{5}{6}$ ×$\frac{2}{3}$ = $\frac{5}{9}$ (cm²)
                                           Đáp số : $\frac{5}{9}$ cm²
     

Viết một bình luận