Toán Lớp 5: Có 7 hộp kẹo cân nặng 1,75kg. Hỏi có 12 hộp kẹo như thế cần nặng bao nhiêu kg

Toán Lớp 5: Có 7 hộp kẹo cân nặng 1,75kg. Hỏi có 12 hộp kẹo như thế cần nặng bao nhiêu kg

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Có 7 hộp kẹo cân nặng 1,75kg. Hỏi có 12 hộp kẹo như thế cần nặng bao nhiêu kg”

Viết một bình luận