Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một cửa hàng có hai thùng dầu, thùng to có 75,5 lít dầu, thùng bé có ít hơn thùng to 23,5 lít dầu. Số dầu đó được chứa vào các chai như

Toán Lớp 5: Một cửa hàng có hai thùng dầu, thùng to có 75,5 lít dầu, thùng bé có ít hơn thùng to 23,5 lít dầu. Số dầu đó được chứa vào các chai như nhau, mỗi chai có 0,75 lít dầu. Sau khi bán đi một số chai dầu thì cửa hàng còn lại 68 chai dầu

Comments ( 2 )

 1. Thùng bé có số lít dầu là:
  75,5 − 23,5 = 52 ( lít )
  Cả hai thùng có số lít dầu là:
  75,5 + 52 = 127,5 (lít)
  127,5 chia vào số chai dầu là:
  127,5 : 0,75 = 170 (chai)
  Cửa hàng đã bán số chai dầu là:
  170 – 68 = 102 (chai)
  Đáp số 102 chai

 2. Sửa đề:
  Một cửa hàng có hai thùng dầu, thùng to có 75,5 lít dầu, thùng bé có ít hơn thùng to 23,5 lít dầu. Số dầu đó được chứa vào các chai như nhau, mỗi chai có 0,75 lít dầu. Sau khi bán đi một số chai dầu thì cửa hàng còn lại 68 chai dầu. Hỏi bán đc bao nhiêu chai dầu.
  Giải:
  Số lít dầu ở thùng nhỏ là:
  75,5-23,5=52(l)
  Tổng số lít dầu ở 2 thùng là:
  75,5+52=127,5(l)
  Số chai dầu có là:
  127,5:0,75=170 ( chai )
  Số chai dầu bán được là:
  170-68=102 ( chai )
  Đáp số: 102 chai

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Lan Lan