Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: May mỗi bộ quần áo hết 2,7m vải. Hỏi có 121,7m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo và còn thừa bao nhiêu mét vải?

Toán Lớp 5: May mỗi bộ quần áo hết 2,7m vải. Hỏi có 121,7m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo và còn thừa bao nhiêu mét vải?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đặt tính rồi thực hiện tính ta có:
  121,7 : 2,7 = 45 bộ ( dư 0,2 m )
  Vậy nếu có 121,7m vải thì may được nhiều nhất 45 bộ quần áo và còn thừa 0,2 mét vải.
  ______Học tốt______

 2. Có 121,7m vải thì may được nhiều nhất số bộ quần áo là :
  121,7:2,7=45 ( bộ ) dư 0,2 m vải
               Đáp số : 45 bộ , dư 0,2 m vải .
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Phương