Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: cho biết 48 công nhân làm xong 1 công việc hết 25 giờ. Hỏi cần bớt đi bao nhiêu người để xong công việc đó trong 30 giờ. Giúp mình với,

Toán Lớp 7: cho biết 48 công nhân làm xong 1 công việc hết 25 giờ. Hỏi cần bớt đi bao nhiêu người để xong công việc đó trong 30 giờ.
Giúp mình với, mình đang vội????

Comments ( 1 )

 1. 1 công nhân làm trong :
  25 xx 48 = 1200 (giờ)
  =>Muốn làm công việc ấy trong 30 giờ cần:
  1200 : 30 = 40 (công     nhân)
  Vậy cần bớt đi :
  48 – 40 = 8 (công     nhân)
  Đáp số : 8 công nhân

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Trang