Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một cửa hàng buổi sáng bán được 75kg gạo, buổi chiều bán được 125kg gạo. Hỏi buổi sáng bán được số gạo bằng bao nhiêu phần trăm số gạo

Toán Lớp 5: Một cửa hàng buổi sáng bán được 75kg gạo, buổi chiều bán được 125kg gạo. Hỏi buổi sáng bán được số gạo bằng bao nhiêu phần trăm số gạo bán trong buổi chiều ? *

Comments ( 2 )

 1. buổi sáng bán được số gạo bằng số phần trăm số gạo bán trong buổi chiều là
          75:125×100=60%
                Đáp số 60%
   

 2. Giải đáp:
  60%
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Buổi sáng bán được số phần trăm số gạo buổi chiều là:
  75 : 125 xx 100 = 60%
  Đáp số : 60%

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Tùy Linh