Toán Lớp 5: Một cửa hàng buổi sáng bán được 75kg gạo, buổi chiều bán được 125kg gạo. Hỏi buổi sáng bán được số gạo bằng bao nhiêu phần trăm số gạo

Toán Lớp 5: Một cửa hàng buổi sáng bán được 75kg gạo, buổi chiều bán được 125kg gạo. Hỏi buổi sáng bán được số gạo bằng bao nhiêu phần trăm số gạo bán trong buổi chiều ? *

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Một cửa hàng buổi sáng bán được 75kg gạo, buổi chiều bán được 125kg gạo. Hỏi buổi sáng bán được số gạo bằng bao nhiêu phần trăm số gạo”

Viết một bình luận