Toán Lớp 5: Một căn phòng dạng hình lập phương có độ dài cạnh là 7m. Người ta muốn quét vôi trần nhà và 4 mặt tường của phòng. Trên 4 mặt tường có

Toán Lớp 5: Một căn phòng dạng hình lập phương có độ dài cạnh là 7m. Người ta muốn quét vôi trần nhà và 4 mặt tường của phòng. Trên 4 mặt tường có 2 cửa ra vào mỗi cửa có chiều dài 1,6m và chiều rộng 2,2m. Tiền thuê quét vôi 1 mét vuông hết 1500 đồng. Hỏi tiền công quét vôi căn phòng đó hết bao nhiêu?

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Diện tích toàn phần là:
  $7×7 × 6=294(m²)$
  Vì chỉ quét vôi trần nhà và 4 mặt tường của phòng nên
  Diện tích quét vôi là:
  $294-(7 × 7)=245(m²)$
  Diện tích của 2 cửa ra vào là:
  $1,6 × 2,2 × 2=7,04(m²)$
  Diện tích cần quét vôi là:
  $245-7,04=237,96(m^{2})$
  Số tiền quét vôi là:
  $237,96 × 1500=356 940(đồng)$

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Diện tích xung quanh căn phòng là:
            7 × 7 × 4 = 196 (m²)
  Diện tích 1 mặt là:
           7 × 7 = 14 (m²)
  Diện tích 2 cửa ra vào là:
       1,6 × 2,2 × 2 = 7,04 (m²)
  Diện tích phải quét vôi là:
            196 + 14 – 7,04 = 237,96(m²)
  Tiền công quét vôi là: 
  237,96 × 1500 = 356940 (đồng)
                  Đáp số: 356940 đồng

  Trả lời

Viết một bình luận